De klank van Teatro Classico geschilderd door eigen leden: